Bảng quảng cáo

Tue, Feb 27th

Last update09:08:49 PM GMT

Headlines
Bảng quảng cáo

Sinh lý bệnhQuá trình nhiễm trùng

Email In PDF.

Quá trình nhiễm trùng chỉ trạng thái của cơ thể từ khi vi sinh vật gây bệnh (vi trùng, rickettsia, virut hoặc ký sinh trùng) vào cơ thể tới khi có thể phục hồi hoặc chết.
Quá trình nhiễm trùng chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố:
- Độc tính và số lượng mầm bệnh vào cơ thể.
- Tính phản ứng của cơ thể (khả năng miễn dịch tuổi, thể lực, dinh dưỡng, trạng thái thần kinh, nội tiết, những bệnh đã mắc và hiện đang mắc v.v…).
- Ngoại môi: Hoàn cảnh thiên nhiên và hoàn cảnh xã hội.
Vi sinh vật là nguyên nhân gây ra bệnh, còn tính phản ứng của cơ thể và ảnh hưởng của ngoại môi là điều kiện làm cho bệnh phát sinh.

Quá trình bệnh lý

Email In PDF.

I- CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH SINH LÝ BỆNH
Bệnh tật là một quá trình thường diễn qua 4 giai đoạn:
- Giai đoạn ủ bệnh (nung bệnh).
- Giai đoạn tiền chứng (khởi phát).
- Giai đoạn toàn phát.
- Và giai đoạn kết thúc.

Miễn dich bệnh lý

Email In PDF.

Miễn dịch bệnh lý (Danh từ do Guy A. Vosin đề ra, 1953) bao gồm :
-    Rối loạn chức năng miễn dịch
-    Tăng mẫn cảm đặc hiệu
-    Phản ứng độc miễn dịch
-    Tăng mẫn cảm không đặc hiệu

Khái niệm về bệnh

Email In PDF.

Muốn tiến hành tốt công tác phòng và chữa bệnh, người thầy thuốc cần có một khái niệm đúng về bệnh.
Vậy bệnh là gì ? Câu hỏi này đã được đặt ra kể từ khi loài người có mặt trên trái đất này. Khái niệm về bệnh được xây dựng dần trong quá trình phát triển của nền y học và là kết quả của cuộc đấu tranh liên tục, quyết liệt giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trong bệnh lý học. Quan niệm về bản chất của bệnh luôn luôn thay đổi, tuỳ theo đà phát triển của khoa học nói chung và nền y học nói riêng trong từng thời kì. Rất nhiều định nghĩa về bệnh đã được đưa ra, dưới đây chỉ nêu một số định nghĩa tương đối chính xác và khoa học, nên đã được vận dụng một cách rộng rãi, đặc biệt là những khái niệm về bệnh cuat thế kỷ XIX và XX.

Bệnh sinh học

Email In PDF.

I. ĐẠI CƯƠNG
Bệnh sinh học là môn học nghiên cứu cơ chế phát sinh, phát triển và kết thúc của bệnh.
Bệnh nguyên học và bệnh sinh học có liên quan chặt chẽ với nhau : bệnh nguyên học tìm hiểu bệnh do đau mà có, còn bệnh sinh học nghiên cứu bệnh tật xảy ra như thế nào, tìm hiểu xem nhân tố gây bệnh tác động lên cơ thể như thế nào, quá trình bệnh lý diễn biện ra sao, tuân theo quy luật gì ?

Bệnh căn học

Email In PDF.

Bệnh căn học (hay bệnh nguyên học) là thuyết nghiên cứu về các nguyên nhân gây bệnh và cá điều kiện phát sinh bệnh tật. Bệnh căn học giải đáp nguồn gốc phát sinh bệnh tật, bệnh do yếu tố gì gây nên, do đó bệnh căn học là một vấn đề cơ bản của y học. Khái niệm về bệnh căn học không phải dễ dàng  thống nhất giữa 2 quan điểm duy vật và duy tâm trong lịch sử Y học, nên chúng ta cần đi sâu nghiên cứu và xác đinh một quan điểm đúng đắn và khoa học. Hiểu rõ những yếu tố cơ bản trong bệnh căn học mới sáng tỏ được ý nghĩa các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh tật và mới thấy được khả năng to lớn của công tác dự phòng trong y học cách mạng.

Bài mở đầu

Email In PDF.

Lịch sử phát triển của loài người là lịch sử đấu tranh với thiên nhiên, trong đó có cuộc đấu tranh với bệnh tật và chết chóc. Khoa học y học đã dần dần trưởng thành trong cuộc đấu tranh này. hơn một thế kỉ nay, cùng với sự tiến bộ của khoa học, y học đã phát triển rất mạnh, những thông tin về y học đã đến mức mà mỗi người khó có thể nắm bắt hết được, việc chuyên khoa hoá đã thật sự là cần thiết, không thể tránh được. Do đó, xu hướng chuyên khoa sớm đã làm cho học viên và cả người thầy thuốc ngày nay có thể lâm vào nguy cơ là biét thật sâu trong một phạm vi thật hẹp. chính là để tránh nguy cơ này, ngay từ bước đầu, cần trang bị cho người thầy thuốc tương lai những nguyên lí chung nhất của bệnh lý học, tức là sinh lý bệnh học. Sinh lý bệnh học (hay gọi tắt là sinh lý bệnh) giới thiệu cho họ những quy luật chung của hoạt động cơ thể khi bị bệnh, của các quá trình bệnh lý điển hình, những khái niệm lớn về y học để họ tự tìm lấy hướng đi của mình trong “rừng rậm bệnh lý”.

3 / 3

Thực phẩm có lợi cho sức khỏe

 
good_mood_foods_1

Thực phẩm cho mỗi ngày tươi đẹp

Thể thao

 
good_mood_foods_1

Thể thao là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta

buy ventolin without prescription viagra pills pictures cialis generic best price for diflucan generic cialis buy uk impotence budeprion xl vs wellbutrin generic generic cialis health generic viagra differences sample cialis drugstore robaxin and weight loss cheap viagrbuilondon link cost of protonix ventolievohaletbuy will lexapro go generic toprol xl viagra buy nexium generic brand h pylori sitemap